Berättelser från Syrien

Medelhavsmuseet, 2017

Beställare; Världskulturmuseerna
Projektledare; Elna Nord
Utställningsarkitekt; AE/OW; arkitekter
Ansvarig arkitekt; Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt; Karin Ahlgren
Medverkande arkitekter; Fredrik Jönsson, Kelda Bryson-Swartz

Ett fyrtiotal montrar här på Medelhavsmuseet med sådana oersättliga föremål: nycklar, kläder, skrivhäften, barbiedockor, en kakelplatta, ett glas och en bruten cellostråke. Alla bär de berättelser och minnen från Syrien. Några minnen är färska och smärtsamma, andra ligger tio, tjugo eller fyrtio år tillbaka i tiden.