Fritidshus, Byholmen

Stavsnäs

Pågående

Beställare: Privat

Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren

Medverkande arkitekter: Tove Freij, Kelda Bryson-Swartz

Uppdrag: Nya fönster, renovering av badrum.