Nordens Hus

Pågående

Beställare: Föreningen Nordens hus och UD
Uppdrag: Lokalsökning och lokalprogram
Ansvarig arkitekt: Johanna Wiklander