Västerås Slott

Västerås slott

Västmanland

 

2017

 

Beställare: Statens Fastighetsverk

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom

Uppdrag:  Slottsarkitekttjänst, sexårigt ramavtal som förvaltningsstöd och generalkonsult för fast konsultgrupp