Villa Eurika

Djurgården, Stockholm

2018, pågående

Beställare: Pivat

Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Medverkande arkitekter: Kerstin Olsson, Kelda Bryson Swartz, Daniel Backlund

Uppdrag: Restaurering och renovering.