Arresten

 

Skeppsholmen, 2018

Beställare: Statens Fastighetsverk

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom
Medverkande arkitekt: Kelda Bryson-Swartz

Uppdrag: Restaurering och ombyggnad till musikstudio