Berättelser från Syrien

Medelhavsmuseet, 2017

Beställare; Världskulturmuseerna
Projektledare; Elna Nord
Utställningsarkitekt; AE/OW; arkitekter
Ansvarig arkitekt; Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt; Karin Ahlgren
Medverkande arkitekter; Fredrik Jönsson, Kelda Bryson-Swartz

Ett fyrtiotal montrar här på Medelhavsmuseet med sådana oersättliga föremål: nycklar, kläder, skrivhäften, barbiedockor, en kakelplatta, ett glas och en bruten cellostråke. Alla bär de berättelser och minnen från Syrien. Några minnen är färska och smärtsamma, andra ligger tio, tjugo eller fyrtio år tillbaka i tiden.

År 2019 utvärderades utställningen Berättelser från Syrien som del av ett Fulbright-finansierat projekt. Målet för studien var att utvärdera effekten av utställningen, både vad gäller den kulturella förståelsen bland besökare till utställningen och den läkande processen för de som medverkade, samt att utforska hur museer kan hantera den emotionella effekten av att delta i ett projekt som inte sällan berör traumatiska händelser och minnen.

Här kan du läsa rapporten från forskningsprojektet; http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/forskning-samlingar/forskning/berattelser-fran-syrien/