Bergrummet

Skeppsholmen, Stockholm

2009 – 2012

Beställare: Statens fastighetsverk, Världskulturmuseerna
Uppdrag: Anpassning av bergrummen under Skeppsholmskyrkan till utställningslokaler
Ansvarig arkitekt: Johanna Wiklander
Handläggande arkitekt: Anna Karin Edblom