Byggnad 41

Skeppsholmen

Färdigt 1992

Beställare: Benny Andersson, Monomusic
Restaurering och inredning till kontor och musikstudio
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson