Byggnad 42

Skeppsholmen

Färdigt 2011

Beställare: Fastighetsverket
Restaurering och ombyggnad till musikstudio
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson
Hyresgäst: Rixmixningsverket