Byholmen

Villa från 1909
Stavsnäs

Restaurering, tillbyggnad och rekonstruktion av glasveranda
Ahlgren Edblom Arkitekter, 2004
Ansvarig arkitekt: Kerstin Olsson
Beställare: Privat