Ekonomikum, Uppsala Universitet

Uppsala

1999

Ombyggnad och inredning av Humanistiskt och Samhällsvetenskapligt centrum
Ursprunglig byggnad arkitekt Peter Celsing 1975

Beställare: Akademiska hus / Uppsala Universitet
Ansvarig arkitekt: Mats Edblom
Inredningsarkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Per Kraft

Den mittersta av byggnadens tre innergårdar har täckts över med ett välvt tak i stål med begränsade ljusinsläpp vilket har skapat ett ljust och luftigt bibliotek. Biblioteket har blivit byggnadens centrala rum till vilket uppehållsplatser och expeditioner ansluter sig.