Frescati

Färdigt 2013

Beställare: Statens Fastighetsverk
Uppdrag: Fastighetsutvecklingsplan
Ansvarig arkitekt: Johanna Wiklander