Frihamnen, Magasin 2

Kv. Ladugårdsgärdet 1:4

Beställare; Stockholms Hamn AB
Projektledare; Christopher Rystedt, Stockholms Hamnar AB
Ansvarig arkitekt; Anna Karin Edblom
Handläggande arkitekt; Anna Karin Edblom
Medverkande arkitekter; Fredrik Jönsson, Kelda Bryson-Swartz

Restaurering av samtliga fasader, fönsterpartier och portar.