Fritidshus, Byholmen

Stavsnäs

Pågående

Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Medverkande arkitekter: Tove Freij, Kelda Bryson-Swartz
Uppdrag: Nya fönster, renovering av badrum.