Furuborgskolan

Nykvarn2017

Beställare: Nykvarns kommun genom TE Cobab Sverige AB
Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom
Medverkande arkitekter: Kelda Bryson Swartz, Fredrik Jönsson, Adnan Gacanin

Uppdrag: Etapp 1 av Furuborgskolan ritades av Tengbom och färdigställdes 2017.
Anna Karin Edblom deltog som underkonsult i projekteringen. Under 2017 påbörjades
etapp 2 av skolan och AEOW övertog projekteringen. Etapp 2 av skolan är ca 2500 m2
och rymmer 225 elever i klasserna 4 till 6.