Gruvmuseet vid Falu Gruva Etapp 1

Falu Gruva 1530-1800, 2016

Beställare: Stiftelsen Stora Kopparberget
Projektledare: Ann-Sofie Axelsson
Utställningsarkitekt: AE/OW; arkitekter
Ansvarig arkitekt: Kerstin Olsson
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson
Medverkande arkitekter: Kelda Bryson-Swartz