Harpsund och Sagerska huset

Kontoret har upphandlats av Statens Fastighetsverk som husarkitekt för Harpsund och Sagerska huset. Det är vi glada för!