Historiska museet

”Forntider” 2005
Beställare: Historiska museet
Projektledare: Lena Hejll
Utställningsarkitekt: Ahlgren Edblom Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson

Utställningen presenterar åtta livsöden från förhistorisk tid. Från Bäckaskogskvinnan som dog för ca 9000 år sedan till Vendeltid 550-800 f kr. Uppförstorade bilder och filmer av landskap och människor beskriver varje ödes livsmiljö och förflyttar åskådaren till en gången tid. Berättelserna vävs runt mängder av fynd ur museets samlingar men vill låta människorna bakom föremålen träda fram.

”Guldrummet” 1994
Beställare: Historiska museet
Projektledare: Gunilla Du Rietz
Utställningsarkitekt: Ahlgren Edblom Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson