Högakustenbron

Invigd 1997
Vackra vägars pris 1998

Beställare:
Vägverket, Region

Arkitekter:
Ahlgren Edblom Arkitekter
Ansvarig Arkitekt:
Mats Edblom

Konstruktör:
KM Kjessler & Mannerstråle
cowi-consult
Ansvarig konstruktör:
Anton Pedersen