Högberga gård

Kursgård, Lidingö

Huvudbyggnad, arkitekt Carl Westman, 1911

Beställare: Apoteksbolaget och Landstingsförbundet (SKL)

Ny kallbadspool
Ansvarig arkitekt: Kerstin Olsson
2010

Nybyggnad av paviljong med konferens, bastu och pool
Ansvarig arkitekt: Mats Edblom
Inredningsarkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson
2004

Nybyggnad av konferensbyggnad
Ansvarig arkitekt: Mats Edblom
Inredningsarkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson
1994

Restaurering och inredning av huvudbyggnaden
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson
1992

Kontoret arbetar kontinuerligt med anpassning och utveckling av Högberga Gård