Hotel Rival

Hotel Rival, Stockholm
Hotel, konferens, restaurang och bar 2003

Beställare: Benny Andersson
Inredning: Ahlgren Edblom Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Anna Karin Edblom

Kontoret arbetar kontinuerligt med utveckling och anpassning av Hotel Rival.