Karolinska sjukhuset

Astrid Lindgrens Barnsjukhus ALB

Beställare: Stockholms Läns landsting
Inredning: Ahlgren Edblom Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson

Inredningsuppdraget omfattade samtliga lokaler i barnsjukhuset 1998