Kasern II

Skeppsholmen, pågående

Beställare: Statens Fastighetsverk

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom Medverkande arkitekter: Corinne Brandberg, Daniel Backlund,    Kelda Bryson-Swartz, Kerstin Olsson

Uppdrag: Restaurering och hyresgästanpassning av Kasern II, Etapp 2.