Kasern II

Vi är glada för att vi har fått uppdraget att projektera etapp 2 i återställandet av den brandskadade Båtsmanskasernen, eller Kasern II, på Skeppsholmen.