Kungliga Hovstallet

Väpnargatan 1, Stockholm

Pågående sedan 2011

Beställare: Statens Fastighetsverk och Kungliga Hovstaterna
Uppdrag: Husarkitekttjänst, sexårigt ramavtal som förvaltningsstöd och generalkonsult för fast konsultgrupp
Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom