Kv. Jägarskolan 8:1

Kiruna

2015

Beställare: Kirunabostäder AB

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom

AEOW arkitekter har fått i uppgift att ta fram illustrationsmaterial för hur KOMBOhus
kan kombineras inom anvisad del av kv. Jägarskolan, samt anpassning av bottenvåningar för verksamheter såsom förskola.