Kv Magasinet

Västervik

2008 – 2013

Beställare: Riksbyggen
Uppdrag: Underlag för detaljplan, byggnadslov.
Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom