Kv. Mercurius

2014

Beställare: Riksdagsförvaltningen
Inredning: AE/OW; Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson
Medverkande Arkitekter: Anna Karin Edblom, Johanna Wiklander, Kelda Bryson-Swartz