Kv Överkikaren

Huvudkontor för SKL
1989

Nytt styrelserum
2000

Beställare: Sveriges Kommuner och Landsting
Ansvarig arkitekt: Mats Edblom
Inredningsarkitekt: Karin Ahlgren

Kontoret arbetar kontinuerligt med anpassning och utveckling av Kv Överkikaren