Lägenhet, Lidingö

Lidingö, Stockholm

2018

Beställare: Pivat

Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Medverkande arkitekter: Tove Freiij

Uppdrag: Ny planlösning och renovering.