Lokalen

 

Kontoret ligger i en gammal snickerifabrik i ett gårdshus på Nytorgsgatan i Stockholm. I våra lokaler finns också Stockholms Byggnadsantikvarier AB, Kulturbyggnad AB, Lisa Nilsen Kulturvård AB, Acking &Wedel arkitektkontor AB, Arkitekt Althoff AB, Carlsson arkitekter AB, Svante Forström arkitekter AB och Martin Zetherström Arkitektkontor AB. Vi samarbetar i flera projekt och kan avlasta varandra vid arbetstoppar.

Acking &Wedel Arkitektkontor AB
www.ackingwedel.se

Arkitekt Althoff AB
www.arkitektalthoff.se

Carlsson Arkitekter AB
info@carlsonark.com

Kulturbyggnad AB
ingvar@kulturbyggnad.se

Lisa Nilsen Kulturvård AB
www.lisanilsenkulturvard.se

Martin Zetherström Arkitektkontor AB
www.zetherstrom.se

Stockholms byggnadsantikvarier AB
www.stoba.se

Svante Forström arkitekter AB
sf@forsstrom.se