Moderna Museet, Arkitektur & Designcentrum

Skeppsholmen, Stockholm

Pågående sedan 2011

Beställare: Statens Fastighetsverk
Uppdrag: Husarkitekttjänst, sexårigt ramavtal som förvaltningsstöd och generalkonsult för fast konsultgrupp
Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom och Johanna Wiklander