Naturhistoriska Riksmuseet

Den mänskliga resan 2008
”Den mänskliga resan” , Lucy och Lucien

Beställare: Naturhistoriska riksmuseet
Projektledare: Christina Ritzl
Utställningsarkitekt: Ahlgren Edblom Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson

Beskrivning: Denna basutställning vill beskriva människans utveckling från att ha varit en mängd olika människoarter till att idag bestå av en enda art. I centrum finns 10 skulpturer av Elisabeth Daynes. Dessa rekonstruktioner bildar huvudstråket i utställningen. Golvet längs detta stråk består av bundet grus. Här ”vandrar” alla skulpturer i samma riktning som besökarna för att skapa ett så nära och intensivt möte med våra ”förfäder” som möjligt. Stora pelare fungerar som bildbärare och ibland montrar. Två sidospår i utställningen skildrar däggdjurens utveckling samt klimatets förändringar genom miljoner år. Här har golvet fått en mjuk matta med en smalare stig av grus som kan leda även synsvaga personer på rätt spår. Det finns en mängd taktila föremål i utställningen från skallar i jämförelse med varandra till djurskulpturer i naturlig storlek.

Utställningen tilldelades 2008 års pris som årets utställning hos Forum för Utställare.