Om

AE/OW; arkitekter AB är resultatet av en ombildning av Ahlgren Edblom arkitekter AB, grundat 1992. Kontoret har fyra delägare, Karin Ahlgren, Kerstin Olsson, Anna Karin Edblom och Johanna Wiklander. Kontoret består av arkitekter och inredningsarkitekter och har tre anställda. Vi avser att växa ytterligare.

Vår gemensamma vision är att skapa betydelsefull arkitektur. Det gäller såväl nybyggnadsprojekt som ombyggnadsprojekt. Vi strävar efter att med små medel åstadkomma lösningar som berikar och förtydligar det befintliga.

Vi ser miljöfrågorna som framtidens ödesfrågor, och löser våra uppdrag utifrån en idé om förnybara material och energieffektivitet . Vi vill bidra till ett samhällsbyggande som stödjer en långsiktigt hållbar livsstil. Social hållbarhet innebär för oss att alltid värna brukarinflytandet och att de lösningar vi föreslår inte bidrar till ökad segregering i samhället.

Kulturarvet bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Vi arbetar för en klok hushållning med befintliga kulturvärden och verkar för en kulturhistorisk mångfald vid förnyelse av vår miljö.

Projektets ekonomi och kundens affärsidé ser vi som centrala frågor i uppdragen. De bildar de självklara ramarna för projektet och inspirerar formgivningen.

Kontoret arbetar huvudsakligen inom fyra kompetensområden: inredningsarkitektur, stadsbyggnad, restaurering och strategisk lokalprogrammering. Våra projekt spänner över flera kompetensområden och vi rör oss i arbetet mellan byggprocessens olika skeden, från strategi och program till kvalificerad projektering.

Våra uppdragsgivare återfinns både i det privata näringslivet och i de offentligt finansierade verksamheterna även om huvuddelen av våra beställare är offentliga. Kontoret ligger i en gammal snickerifabrik i ett gårdshus på Nytorgsgatan i Stockholm. I våra lokaler finns också Acking&Wedel Arkitektkontor AB, Arkitekt Althoff AB, Stockholms Byggnadsantikvarier AB, Kulturbyggnad AB, Lisa Nilsen Kulturvård AB, Carlsson arkitekter AB, Svante Forström arkitekter AB  samt Martin Zetherström Arkitektkontor AB. Vi samarbetar i flera projekt och kan avlasta varandra vid arbetstoppar.

Vi vet värdet av kunskap och kontinuerlig kunskapsutveckling både för individ och företag. Vi ingår i flera viktiga kunskapsnätverk som IFMA, Sällskapet för Restaureringskonst, Sveriges Arkitekter, Byggnadsföreningen och andra mötesplatser för utveckling och diskussion av professionen och branschen.

Vi använder frekvent workshops med personal eller intressenter i projekten. Det är ett modernt och effektiv sätt att nå och ta tillvara brukare och intressenters behov, funderingar och idéer under processen.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem ansluter till ISO 9001:2000 och ISO 14001.