Palatset

Gamla Riksarkivet
Riddarholmen, Stockholm

Klart 2012

Beställare: Palatset
Ansvarig inredningsarkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Eva Rosengren