Play beyond Play

Tekniska museet, 2018

Beställare; Tekniska museet
Projektledare; Ann-Sofie Axelsson
Utställningsarkitekt; AE/OW; arkitekter
Ansvarig arkitekt; Kerstin Olsson
Handläggande arkitekt; Kelda Bryson-Swartz
Medverkande arkitekt; Tove Freij

Play Beyond Play är Tekniska museets nya dataspelssatsning – en totalupplevelse med spelstationer, fantasifulla spelmiljöer och workshops för barn och unga.
Här möts nostalgi, tidsfördriv och avancerad digital teknik när vi berättar historien om svensk dataspelsindustri – en av de mest utbredda kulturformerna i världen och en bransch som driver på den digitala teknikutvecklingen i snabb takt.
Satsningen samlar aktörer inom svensk spelindustri, flerårig forskning, erfarenhet av spelutställningar, kurser och aktiviteter för skola, barn och unga kring spelutveckling och programmering i en enda stor Game Lounge.