Robin-rummet Högberga

2014

Inredning- och utställningsinteriör för Högberga gård.
Utställningen handlar om Högberga gård och släkten Fåhraeus historia.