SABO´s kombohus i stadsmiljö

2015

Uppdrag att pröva hur koncepthusserien Kombo kan användas i större urbana exploateringar.

Beställare: SABO
Ansvarig arkitekt: Johanna Wiklander
Handläggande arkitekt: Anna Karin Edblom