SABOs Kombohus

11 mars 2015

När allmännyttan ökar byggtakten efterfrågas SABOs Kombohus även som hela kvarter för att matcha behovet i landets större städer. Därför har bransch- och intresseorganisationen gett AEOW Arkitekter i uppdrag att skapa stadskvarter av de olika Kombohusen. Resultatet presenterades på en nationell fastighetskonferens i Linköping förra veckan.