Skogs Ekeby 6:85

Skogs-Ekeby 6:85

 

2018

 

Beställare: Amniforce AB

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom

Medverkande arkitekter: Kelda Bryson Swartz, Fredrik Jönsson

Uppdrag: Beställaren utvecklar en fastighet med en befintlig villa och en stallbyggnad från 1920-talet i Skogs-Ekeby, Tungelsta. I etapp 1 byggs villan ut till ett parhus och kompletteras med ett Attefallshus och en ombyggnad av en befintlig Friggebod.

Etapp 2 kommer att innebära en tomtstyckning och uppförandet av ytterligare ett parhus.