Stockholms slott

Georg Haupt – Gustav III:s Hovschatullmakare

Beställare: Kungl. Husgerådskammaren, Kung. slottet
Projektledare: 1:e Intendent Lars Ljungström
Utställningsarkitekt: Ahlgren Edblom Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Karin Ahlgren
Handläggande arkitekt: Karin Ahlgren

Beskrivning
Utstälningen var en bred presentation av möbelmästarens stora produktion mellan 1770–1784. Den baserades främst på de kungliga samlingarna, men även åtskilliga inlån från museer, institutioner och enskilda. Betydande insatser krävdes för att uppnå en rimlig utställningsmiljö i Kungliga Slottet. Hela utställningen byggdes som rum i rummet innanför de rikt dekorerade väggarna. Belysningen monterades på fristående trossar som inte fick förankras i byggnaden.