Trädgårdsmästarbostaden

Görvälns slott, Järfälla

2017

Beställare: Järfälla kommun genom Tengbom
Ansvarig arkitekt: Katarina Enekvist
Handläggande arkitekter: Anna Karin Edblom, AE/OW arkitekter, Jens Engman, Lycklig arkitektur
Medverkande arkitekter: Kelda Bryson Swartz, Åsa Hazell, Fredrik Jönsson

Uppdrag: Görvälns gård är en stor herrgårdsanläggning med slott från 1600-talet, flygelbyggnader från 1600- och 1700-talen och ett stort antal välbevarade ekonomibyggnader och arbetarbostäder från 1600-talet fram till 1900-talet. I slott och flyglar bedrivs hotell- och konferensverksamhet. Uppdraget omfattade ombyggnad av en byggnadsminnesmärkt f.d. trädgårdsmästarbostad till 7 nya hotellrum.