Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

2017

Beställare: Upphandlingsmyndigheten genom Niras.
Inredning: AE/OW; arkitekter AB
Ansvarig arkitekt: Kerstin Olsson
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson
Medverkande arkitekter: Kelda Bryson-Swartz

Upphandlingsmyndigheten bytte lokaler och gick över till ett delvis aktivitetsbaserat arbetssätt.