Vallås Centrum

Vallås Centrum, Halmstad

2015

Beställare: SABO
Uppdrag: Illustrationsplan till förtätning av Vallås Centrum med SABO´s koncepthus Kombo
Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom