Vårdprogram

Sjöhistoriska museet, Stockholm, 2010

Uppsala Universitetshus, Uppsala, 2010

Arresten, Skeppsholmen, 2011

Beställare: Statens Fastighetsverk
Uppdrag: Vårdprogram utförda i samarbete med Stockholms Byggnadsantikvarier
Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom