Världskulturmuseet

Tillsammans 2015

Beställare: Världskulturmuseerna
Projektledare: Lena Stammarnäs
Utställningsarkitekt: AE/OW; arkitekter
Ansvarig arkitekt: Kerstin Olsson
Handläggande arkitekt: Kerstin Olsson
Medverkande arkitekter: Kelda Bryson-Swartz