Västerås Slott

Västmanland

2017

Beställare: Statens Fastighetsverk
Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom
Uppdrag:  Slottsarkitekttjänst, sexårigt ramavtal som förvaltningsstöd och generalkonsult för fast konsultgrupp