Viksjöskolan

Viksjö, Järfälla

2017

Beställare: Järfälla kommun genom V-kompetens
Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom
Medverkande arkitekter: Kelda Bryson Swartz, Fredrik Jönsson, Adnan Gacanin

Uppdrag: Viksjöskolan byggdes under första halvan av 1970-talet efter ritningar av Nilsson Sundberg Wirén arkitektkontor. Skolan har hittills värmts upp via luftburen värme och energiförbrukning har varit mycket hög. I detta energieffektiviseringsprojekt har AEOW ansvarat för de byggrelaterade konsekvenserna av en övergång till vattenburen värme. Detta har inneburit förslag till utformning av nytt fläktrum på taket, nya fönsterbröstningar mm.